Værnedamsvej mellem Vesterbro og Frederiksberg. Byliv der emmer af kvalitet.

Gentrificering – godt eller skidt for byen? Måske bare en naturlig udvikling?

Gentrificering. Ordet er blevet et af de værste skældsord i moderne byudvkling. De sidste 20 år har gentrificeringen rullet over storbyer verden over, og har fået hårde ord med på vejen. Gentrificering er betegnelsen for det at bykvarterer, der tidligere lå i den billige ende, typisk de traditionelle arbejderkvarterer, er blevet populære og hippe – […]